สินค้าของเรา

Valve

ทำหน้าที่ กำหนดการเดินทางของแก๊ส

Regulator

เครื่องควบคุมการใช้แก๊สแบบอัตโนมัติ

 

Vaporizer

อุปกรณ์ระบบหม้อต้ม

 

Kosangas Vaporizer

 อุปกรณ์ระบบหม้อต้ม

 

Automatic Shut Off Valve

 ควบคุมการเปิด-ปิดโดยใช้ระบบไฟฟ้า

 

Gas Leak Detector

อุปกรณ์ตรวจจับกลิ่นแก๊สรั่ว

 

Gas Meter

 อุปกรณ์วัดปริมาณก๊าซที่มีความเที่ยงตรง

 

อุปกรณ์ระบบแก๊สอุตสาหกรรม

อุปกรณ์ระบบแก๊สอุตสาหกรรม

อุปกรณ์ระบบแก๊สอุตสาหกรรม